Няма точно съвпадение на вашето търсене


Близки по изписване като "енвиронментал+cампаигнерс"

научноекспериментален дефрагментиране вероизповедание ветеринарномедицински взаимозаменяемост електронноизчислителен елементаризирам законоположение звукоподражание здравеопазване индивидуализирам интерпарламентарен капиталовложение кирилометодиевистика конвенционален контраразузнаване наименование националсоциализъм невропатология парламентаризъм парламентарист предзнаменование сакраментален сантиментализъм сантименталнича пресемантизиране респектабилност интернационализация евроатлантически-ценности евро-атлантизъм белодробна емболия бронетранспортьор бронхопневмония възнаграждение денационализация денационализирам доброжелателен доброжелателка единоначалие еквивалентен екзистенциален експериментатор експериментирам животоописание законодателствам законодателствувам законопрестъпление изпоразболявам-се
📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".