Български тълковен речник

ендемия

(мед.) Постоянната заплаха. Болест, която редовно възниква в определени райони, се нарича ендемична.

Употреба и правопис на ендемия

По време на ендемия броят на заболяванията запазва относително еднакво ниво през цялото време. Той е по-висок в сравнение с други области, но не нараства с течение на времето. Пример за това е маларията, от която всяка година се разболяват 300 милиона души, основно в тропиците.

гретен

Фен на Грета Тунберг

Употреба и правопис на гретен

Слава богу, в този форум преобладават здравомислещите и няма много гретени.

хептагон

Седмоъгълникът (също и хептагон, от старогръцки: ἑπτά + γωνία – „седем“ + „ъгъл“) е многоъгълник със седем страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 900° (5π). Има 14 диагонала.

Употреба и правопис на хептагон

При правилния седмоъгълник всички страни и ъгли са равни. Вътрешният ъгъл е 128 4⁄7° или приблизително 128,57143°, а външният и централният – 51 3⁄7° или приблизително 51,42857°.

белодробна емболия

Белодробната емболия е запушване на един от кръвоносните съдове на белите дробове от съсирек, докато в белите дробове има нарушение на кръвообръщението. Заедно с намаляването на нивата на кислород в кръвта, белодробната емболия може да наруши притока на кръв в тялото и да увеличи натоварването на сърцето.

Употреба и правопис на белодробна емболия

Пациентът е с белодробна емболия.

материален интерес

Документ, с който се гарантира плащането и/или получаването на определена сума, се таксува като документ с материален интерес. Материалният интерес е в размер на посочената дължима сума.

Употреба и правопис на материален интерес

При определяне на размера на материалния интерес на нотариален акт за покупко – продажба се взимат предвид и данъчната оценка, и продажната цена. В този случай материалният интерес е равен на по-високата от двете суми (данъчната оценка или продажната цена).

продуктово позициониране

Вграждане на препратки към продукти или марки в друго произведение.

Употреба и правопис на продуктово позициониране

Първият случай на продуктово позициониране е през 1873 година където много известният по това време Жул Верн използва имената на определени корабни компании в творбата си Около света за 80 дни.

репер

(на френски: repère — знак, изходна точка) е геодезически знак, който се намира в определена точка на земната повърхност и служи като изходна точка при измервания, нивелиране или нанасяне на точки и линии от план на местността.

Употреба и правопис на репер

Мястото на този репер е тук!

морно

Мо̀рна, мо̀рно, мн. мо̀рни, прил. Който се чувства отпаднал след работа; уморен.

Употреба и правопис на морно

Майката на Петьо се върна от работа много морна.

нахътрен

психофизиологично моментно състояние, при което хомосексуален индивид излъчва едновременно изненада, обърканост, гняв и безсилие.

Употреба и правопис на нахътрен

1. Герги мноо сае нахътрил чуек… от няколко дни не е на себе си от както му ограбиха вилата… 2. Аве не ми говори така, ко си са нахътрил…! 3. – Ко ти има? – Мноо съм нахътрен ей, някой от съседите ми се е изсрал на прането…

хармония

мн. хармонии, ж. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благозвучие. 2. Съгласуваност, съразмерност между частите на тялото. 3. Приятно съчетание на цветове. 4. Прен. Съгласие, разбирателство, единомислие. В хармония.--- В съответствие, в съгласие, в съзвучие.

Употреба и правопис на хармония

Гласовете им са в хармония. 2. Хармония в пропорциите в сградата. 3. Дрехата беше пъстра, но цветовете ѝ бяха в невероятна хармония. 4. В дома им цареше хармония.

гледа като бръмбар в магнитна буря

Когато "Някой гледа като бръмбар в магнитна буря" описва ситуация, в която някой е много объркан и не може да се ориентира. Това може да се дължи на много информация, която се получава едновременно, или на много променливи фактори, които затрудняват вземането на решение.

Употреба и правопис на гледа като бръмбар в магнитна буря

Обикаляйки за втори път паркинга на мола, той вече гледаше като бръмбар в магнитна буря.

кауза пердута

(лат. "causa perduta") това е популярен начин да се каже, че дадена цел или усилие са напълно безсмислени или безнадеждни. Той може да се използва за да се опише ситуация, в която няма смисъл да се продължава да се борим за нещо, защото вече е загубено или невъзможно да се постигне. Изразът е доста неформален и може да се срещне в разговорен език.

Употреба и правопис на кауза пердута

Не се занимавай с нея, викат и кауза пердута

екстемпорален

Терминът "екстемпорален" в медицината се отнася до производството на лекарствени продукти, които не са стандартизирани и не се произвеждат масово. Тези продукти се приготвят индивидуално за конкретен пациент от фармацевта или лекаря, като се използват съставки, които са налични в аптеката. В хомеопатията терминът "екстемпорален" се отнася до приготвянето на индивидуални лекарства за конкретен пациент, като се използват натурални съставки, които са избрани според симптомите на болестта. Тези лекарства се приготвят от лицензирани хомеопати и се използват за лечение на различни здравословни проблеми.

Употреба и правопис на екстемпорален

Резултатите показват, че по-често екстемпоралните лекарствени форми се приготвят от помощник-фармацевтите – 62%, следвани от магистър-фармацевтите – 38%.

пдр

От английски Paintless Dent Repair - поправка на вдлъбнатини без боя. Ремонт след градушка

Употреба и правопис на пдр

Имате нужда от ПДР техник. Този детайл няма наранена боя, може да се изправи с ПДР.

шрифт

(от немското "Schrift") 1. външния вид на писмените знаци 2. пълен комплект от едностранно оформени букви от дадена азбука, цифри, знаци за препинание и други

Употреба и правопис на шрифт

Този шрифт не е подходящ за уебсайт.

дислексия

Дислексията (dys – трудна и lexis – дума ) е вид умствено изоставане при което е нарушена способността или дори е налице неспособност за четене. Засегнатите често бъркат букви - например "д" с "б" или "н" с "п"

Употреба и правопис на дислексия

Хората имащи дислексия правят различни грешки но доста сходни или еднакви по смисъл, например те могат успешно да прочетат една дума на една страница но на следващата да не успеят.

влогър

Човек, който заснема видеоклипове и публикувайки ги отразя своята гледна точка за дадена тема. Клиповете могат да са на различни теми - лични, политически, бизнес, разследващи, уроци и пр.

Употреба и правопис на влогър

Той беше блогър но се преквалифицира на влогър.

прошка

Прощаването е процес, чрез който се освобождаваме от негативните емоции, като гняв, раздразнение и негодувание, насочени към друг човек поради нежелани действия или обиди. Прощаването не означава потискане на гнева и раздразнението, а по-скоро тяхното напълно освобождаване, като осъзнаем причините, които довели до тези емоции, и потърсим по-рационален начин да се справим с тях. Прощаването е от съществено значение за прощаващия, тъй като то му позволява да се освободи от негативните емоции и да прецени фактите, свързани с другия човек, обидата или нежеланото поведение по-обективно.

Употреба и правопис на прошка

Днес е "Прошка"

хидрофобия

(на латински: hydrophobia; на гръцки: ὕδωρ "вода" и φόβος "страх") познато още като "аквафобия", е ненормален и постоянен страх от вода.

Употреба и правопис на хидрофобия

Тя има хидрофобия

хидрофобно третиране

Когато дадена повърхност се обработва с препарат с хидрофобни молекули. Когато попадне върху такава повърхност водата проявява голям контактен ъгъл, образувайки сферична структура. Хидрофобност (от старогръцки: ὕδωρ, хидор "вода" и φόβος, фобос "страх") е свойството на молекулите (наричани хидрофоби) да се отблъскват от водна маса.

Употреба и правопис на хидрофобно третиране

Ние предлагаме хидрофобно третиране на прозорците на вашият автомобил

йерихонска тръба

Ужасно силен глас с неприятен тембър По време на миграцията от Египет към Палестина, евреите обсадили гр. Йерихон, който бил добре укрепен с мощни крепостни стени. Бог проговорил на Иисус и му казал през следващите шест дни да обикаля града по веднъж на ден заедно със седем свещеници, носейки Свещения Кивот. На седмия ден трябвало да обиколят града и да надуят силно церемониалните рогове (направени от овнешки рога). След като обиколили града седем пъти свещениците надули роговете, а Исус заповядал на войската да нададе боен вик. Стените рухнали от силния звук и евреите нахлули в града. Иерихон бил превзет, опожарен и напълно унищожен, а цялото му население включително жени и деца – избито. Единствено семейството и къщата на проститутката Рахаб било пощадено, в замяна на информация предадена от нея преди обсадата. Тогава тя укрила двама съгледвачи и им дала сведения за броя на защитниците, дебелината на стените и готовността за обсада. Обещана и била пощада за нея и всички нейни роднини, намиращи се в нейната къща. За да разпознаят и пощадят къщата Рахел трябвало да провеси червена връв през прозореца.

Употреба и правопис на йерихонска тръба

Изразът йерихонска тръба произлиза от Стария Завет (Книга на Иисус Навин, гл.6), където се разказва за първата битка, водена от израилтяните по време на завладяването на Ханаан. Това е превземането на гр. Йерихон.

арматура

армату̀ра
ж., само ед. Спец.
1. В строителството – железните пръти, които се използват в една железобетонна конструкция.
2. В техниката – съвкупност от прибори и принадлежности на апарат, машина. // прил. армату̀рен, армату̀рна, армату̀рно, мн. армату̀рни. Арматурен двор. Арматурно табло.

балама

ба̀лама
мн. ба̀лами, м. и ж. Разг. Наивник, будала; човек, когото лесно могат да излъжат, да подведат. Голям балама. Голяма балама. // прил. ба̀ламски, ба̀ламска, ба̀ламско, мн. ба̀ламски. Баламска работа.

безотговорен

безотгово̀рен
безотгово̀рна, безотгово̀рно, мн. безотгово̀рни, прил. Който не проявява отговорност. Безотговорно поведение. // нареч. безотгово̀рно. Говоря безотговорно. // същ. безотгово̀рност, безотговорността̀, ж. Проявявам безотговорност.

бит

бит
битъ̀т, бита̀, само ед., м. Съвкупност от жизнени условия, навици, обичаи, традиции, присъщи на един народ, на една класа, на една социална група; начин на всекидневен живот. Патриархален бит. Селски бит.

борба

борба̀
мн. борбѝ, ж.
1. Усилена дейност за постигане на някакви цели, идеали, блага, съпроводена с преодоляване на трудности, препятствия, съпротива. Борба за човешки права. Водят борба за свобода. Участник в националноосвободителните борби.
2. Усилена дейност между противници или конкуренти за постигане на победа, надмощие. Изборна борба. Вътрешнопартийни борби. Парламентарна борба. Оспорвана борба между лекоатлетите.Класическа борба. Вид спортна дисциплина, при която борците са задължени да се борят само с ръце. • Свободна борба. Вид спортна дисциплина, при която борците могат да се борят с ръце и крака.

бутвам

бу̀твам
бу̀тваш, несв. и бу̀тна, св.
1. Какво/кого. Изведнъж започвам да бутам или бутам веднъж.
2. Разг. Какво, на кого. Давам пари или подарък като подкуп. Бутни му хиляда лева и ще кандиса.
3. Разг. Кого. Заставям да живее или работи в неподходящи, трудни условия. Като те бутнат на строежа, ще видиш.бутвам се/бутна се. 1. Разг. В какво. Удрям се, блъсвам се внезапно. Беше тъмно и като се бутнах в стената, ударих се лошо.
2. Разг. Пъхвам се, мушкам се, завирам се. И тя бързо се бутна в стаичката.
3. Разг. Започвам да живея или работя в неподходящи, трудни условия. Защо си се бутнал на село, какво търсиш там? Бутнахме се тук уж за малко, а минаха години.

гавря-се

га̀вря се
га̀вриш се, мин. св. га̀врих се и гаврѝх се, мин. прич. га̀врил се и гаврѝл се, несв.; с кого/с какво. Подлагам на гавра, издевателствам. Не виждаш ли, че той се гаври с нас.

глезя

глѐзя
глѐзиш, мин. св. глѐзих и глезѝх, мин. прич. глѐзил и глезѝл, несв.; кого. Угаждам на прищевките, отнасям се с прекомерно внимание. Много го глезиш това дете.глезя се. Държа се капризно, искам да ми угаждат.

грандомания

грандома̀ния
ж., само ед.
1. Мания за величие, за превъзходство.
2. Маниакална слабост към величавото, грамадното, импозантното. Страдам от грандомания.

гъска

гъ̀ска
мн. гъ̀ски, ж. Едра сива или бяла водоплаваща птица, която се отглежда за месото и пуха ѝ. // прил. гъ̀ши, гъ̀ша, гъ̀ше и гъ̀шо, мн. гъ̀ши. Гъше месо. Гъши яйца. Гъше перо.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".