Списък с термини и думи

Изберете по азбучен ред от списъка

или изберете буква


з


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

за за- заангажирам заахкам заахквам забава забавачка забавачница забавен забавление забавлявам забавно забавя забавям забагря забагрям забатача забатачвам забвение забежка забелвам забележа забележим забележителен забележителност забележка забеля забелязвам забера забивам забирам забия заблагодаря заблагодарявам заблатя заблатявам заблейвам заблестя заблестявам заблея заблуда заблудя заблуждавам заблуждая заблуждение заблъскам заблъсквам заблявам забляскам заблясквам забогатея забогатявам забода забождам забой забойчик заболея заболи-ме заболява-ме заболявам заболяване заболяемост заборчлея заборчлявам забрава забраван забравана забравя забравям забрадка забрадя забраждам забрана забранен забранителен забраня забранявам забременея забременявам забримча забримчвам забродвам забродя забрулвам забруля забръмча забръмчавам забръскам забръсквам забулвам забулен забуля забулям забутам забутан забутвам забуча забучавам забучвам забълнувам забързам забързан забързано забързвам забъркам забъркан забъркано забърквам забърсвам забърша забягвам забягна завайкам завайквам завален завалено завалия заваля завалявам заварвам завардвам завардя завардям заварен завареник завареница заварка заварчик заваря заварявам заведа заведение завеждам завеждащ завера завербувам заверка заверя заверявам завеса завет заветен завехна завечери-се завечерява-се завещавам завещание завещател завещателен завещателка