Значение на шрифт

(от немското "Schrift") 1. външния вид на писмените знаци 2. пълен комплект от едностранно оформени букви от дадена азбука, цифри, знаци за препинание и други

Употреба и правопис на "шрифт"

Този шрифт не е подходящ за уебсайт.

Значение на шрифт

шрифт
шрѝфтът, шрѝфта, мн. шрѝфтове, (два) шрѝфта, м. Начин на изобразяване, на изписване на печатни букви. Наклонен шрифт. Едър шрифт.