Значение на метранпаж

(от френски metteur en pages) страньор - печатар/полиграфист, свързващ набрания материал в колони и страници.

Употреба и правопис на "метранпаж"

Метранпаж Код по НКПД: 73222004 Трудова характеристика: Същност: Печатарите настройват и управляват цифрови, ръчни, литографски, флексографски, релефнонаборни, вестникарски и други печатарски машини. Задачи: Печатарите изпълняват следните основни задачи: • настройват, регулират и контролират основни механизми на печатарски машини като захранващи и изнасящи механизми, мастилни системи и други; • смесват мастила и разредители до стандартни пропорции, регулират подаване на хартия и мастило по време на печатния процес; • контролират, оценяват и определят печатарски машини за осигуряване на стандартно качество на печатни произведения и откриване на аварии и повреди; • произвеждат различни печатни продукти като използват релефни, литографски, флексографски и гравьорни печатни преси и поточни линии за довършителни операции; • подготвят плаки, платна и дълбокопечатни цилиндри на офсетни литографски преси; • подават хартия в захранващи механизъми; • контролират машинни операции и качество на печатане; • поддържат, настройват, ремонтират и почистват печатарски машини; • печатат на цифрови печатарски машини.