Значение на екстемпорален

Терминът "екстемпорален" в медицината се отнася до производството на лекарствени продукти, които не са стандартизирани и не се произвеждат масово. Тези продукти се приготвят индивидуално за конкретен пациент от фармацевта или лекаря, като се използват съставки, които са налични в аптеката. В хомеопатията терминът "екстемпорален" се отнася до приготвянето на индивидуални лекарства за конкретен пациент, като се използват натурални съставки, които са избрани според симптомите на болестта. Тези лекарства се приготвят от лицензирани хомеопати и се използват за лечение на различни здравословни проблеми.

Употреба и правопис на "екстемпорален"

Резултатите показват, че по-често екстемпоралните лекарствени форми се приготвят от помощник-фармацевтите – 62%, следвани от магистър-фармацевтите – 38%.