Значение на голям сечко

(Просинец, Колог, Коложег) - така старите българи наричат месец януари. "Месецът на горящия дънер" - това е значението на старобългарски.

Употреба и правопис на "голям сечко"

"Малък Сечко, Сечко-Бечко, стига се люти! Не върлувай, не бушувай - спри гнева си ти!"