Значение на думата гледа като бръмбар в магнитна буря

Когато "Някой гледа като бръмбар в магнитна буря" описва ситуация, в която някой е много объркан и не може да се ориентира. Това може да се дължи на много информация, която се получава едновременно, или на много променливи фактори, които затрудняват вземането на решение.

Употреба и правопис на гледа като бръмбар в магнитна буря

Обикаляйки за втори път паркинга на мола, той вече гледаше като бръмбар в магнитна буря.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".