Значение на мономания

Лудост, умопобъркване на някаква тема, на някакъв предмет или на някаква мисъл - мания за преследване, мания за величие и др. Ключови позиции в романа заемат типичните за автора перонажи - мономанът и фаталната жена.