Значение на конклудентен

Изразен с мълчаливи действия. Волеизявления, направени с конклудентни действия – при тях за наличието на воля у страните, се съди по определени външни белези.