Няма точно съвпадение на вашето търсене


Близки по изписване като "ултразвукова+диагностика"

кирилометодиевистика ветеринарномедицински социолингвистика професионалистка рационализаторка сурдопедагогика развързвам си устата законодателствам звукоподражание криминалистика ориенталистика презвитерианство пропагандистка разновидност рационалистка странноприемница традиционалист церемониалност вероизповедание еквилибристика екстериториалност електрокардиограма законодателство индивидуалистка компаративистика лъжесвидетелствам националистка превъзходителство предизвикателство равноденствие радиоактивност радиотелеграфистка разбойничествам раздвиженост разпространителка световноизвестен старопланински стипендиантка съревновавам-се топономастика традиционализъм ултравиолетов характеристика църковнославянски благотворителност респектабилност бракониерствам възпроизводство
📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".