Няма точно съвпадение на вашето търсене


Близки по изписване като "способен+за+военна+служба"

кирилометодиевистика последователка предзнаменование пропагандаторка световноизвестен свещенодействувам социолингвистика съболезнователен военнослужещ конвенционален повествователка последователен производителка пропагандистка противодействувам професионалистка рационализаторка самозадоволявам-се сантименталнича свещенодействам свещенодействие скоропоговорка социалдемократически спомоществовател безапелационен благоденствувам вероизповедание ветеринарномедицински високоговорител военнопленник главнокомандуващ дебелоглавщина забележителност законодателствувам изследователка местоназначение научноекспериментален незадоволителен обезводнявам обезмаслявам облагодетелствам облагодетелствувам ориенталистика пожертвователен политиканствувам постановление предизвикателен предизвикателство