Значение на яшен

я̀шен
я̀шна, я̀шно, мн. я̀шни, прил. Разг. Който обича да яде много. Яшно дете. Яшно прасе. // същ. я̀шност, яшността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".