Значение на яркост

я̀ркост
яркостта̀, само ед., ж.
1. Качество на ярък.
2. Спец. Във физиката – величина, която показва интензитета на светлината върху дадена повърхност.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".