Значение на ярд

ярд
я̀рдът, я̀рда, мн. я̀рдове, (два) я̀рда, м. Английска мярка за дължина, равна на 91,4 см.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".