Значение на якав

я̀кав
я̀кава, я̀каво, мн. я̀кави, прил. Спец. В езикознанието – който се отличава с изговор на старобългарския гласен h като я, а не като е. Якав изговор.