Значение на яйчар

яйча̀р
яйча̀рят, яйча̀ря, мн. яйча̀ри, м. Човек, който изкупува яйца и/или търгува с тях. // прил. яйча̀рски, яйча̀рска, яйча̀рско, мн. яйча̀рски.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".