Значение на язовец

я̀зовец
мн. я̀зовци, (два) я̀зовеца, м. Подобно на куче диво животно с надлъжни тъмни и бели ивици  по главата; борсук.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".