Значение на яз

яз
я̀зът, я̀за, мн. я̀зове, (два) я̀за, м.
1. Преграда за отбиване на вода; бент.
2. Водата, събрала се при такава преграда; вир.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".