Значение на ядвам

я̀двам
я̀дваш, несв. и я̀дна, св. Разг. Ям малко или набързо. • Ядва се. Разг. Може да се приеме, поносимо е.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".