Значение на явор

я̀вор
мн. я̀вори, (два) я̀вора, м. Вид дърво с бяла дървесина и изрязани длановидни листа. // прил. я̀воров, я̀ворова, я̀ворово, мн. я̀ворови.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".