Значение на явление

явлѐние
мн. явлѐния, ср.
1. Форма, в която се проявява същността на нещо. Природни явления.
2. Нещо, което става; проява, случай, събитие.
3. Спец. Обособена част от театрална пиеса, в която героите на сцената остават едни и същи.
4. Важно събитие, особен случай с голямо значение. Това е явление в нашия културен живот.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".