Значение на ябанджия

ябанджѝя
мн. ябанджѝи, м. Диал. Човек, който е от друго селище; другоселец, преселник. // прил. ябанджѝйски, ябанджѝйска, ябанджѝйско, мн. ябанджѝйски.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".