Значение на я

я
част. Разг.
1. За изразяване на подкана, заповед или за усилване на подкана, заповед. Я ела да си поговорим! Я да видя!
2. За усилване и подчертаване на истинността на казаното. Няма, я! Да не съм престъпник, я!я – я. Съюз. Разг. За свързване на съотносителни изречения или части на изречения, които изразяват алтернативна възможност. Знаеш го какъв е, изпуснеш ли го веднъж – я се върне, я не. междум. За изразяване на изненада, учудване. Я, майка се върнала! Я, колко цветя имаш! Я каква е пораснала!

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".