Значение на юфт

юфт
ю̀фтът, ю̀фта, мн. ю̀фтове, (два) ю̀фта, м. Вид мека обработена кожа, използвана за производство на обувки и сарашки изделия. // прил. ю̀фтен, ю̀фтена, ю̀фтено, мн. ю̀фтени.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".