Значение на юначен

юна̀чен
юна̀чна, юна̀чно, мн. юна̀чни, прил. Който е юнашки; смел, безстрашен, мъжествен. Юначни подвизи. Юначна жена.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".