Значение на юбиляр

юбиля̀р
юбиля̀рят, юбиля̀ря, мн. юбиля̀ри, м. Лице или организация, на които се чества юбилей.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".