Значение на ъглополовяща

Лъч, разделящ даден ъгъл на два равни ъгъла. Права, разделяща ъгъл на триъгълник на два равни ъгъла.

Употреба и правопис на ъглополовяща

Ъглополовящата на ъгъл ABC е равна на десет сантиметъра.

Значение на ъглополовяща

Лъч, разделящ даден ъгъл на два равни ъгъла. Права, разделяща ъгъл на триъгълник на два равни ъгъла.

Употреба и правопис на ъглополовяща

Ъглополовящата на ъгъл ABC е равна на десет сантиметъра.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".