Значение на ъглополовяща

Лъч, разделящ даден ъгъл на два равни ъгъла. Права, разделяща ъгъл на триъгълник на два равни ъгъла.

Употреба и правопис на "ъглополовяща"

Ъглополовящата на ъгъл ABC е равна на десет сантиметъра.

Значение на ъглополовяща

Лъч, разделящ даден ъгъл на два равни ъгъла. Права, разделяща ъгъл на триъгълник на два равни ъгъла.

Употреба и правопис на "ъглополовяща"

Ъглополовящата на ъгъл ABC е равна на десет сантиметъра.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".