Значение на щръклест

щръ̀клест
щръ̀клеста, щръ̀клесто, мн. щръ̀клести, прил. Разг. Който е с дълги и слаби крака, висок, слаботелесен.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".