Значение на щракам

щра̀кам
щра̀каш, несв.
1. За механизъм, ключалка и др. – издавам кратък остър звук. Копчето на печката щрака. Фотоапаратът щрака.
2. С какво. Произвеждам такъв шум, като натискам, превъртам механизъм и др.
3. Прен. Правя нещо, като произвеждам такъв шум. Щракам снимки. Цял ден щракам на машината.
4. Произвеждам такъв шум с пръстите на ръцете. – щрака ме. Разг. Усещам мигновена остра болка. Щрака ме зъбът. // същ. щра̀кане, ср.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".