Значение на щифт

щифт
щѝфтът, щѝфта, мн. щѝфтове, (два) щѝфта, м. Винт или гладка метална пръчица, която служи за неподвижно съединяване на части, за укрепване. Щифтове на щепсела.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".