Значение на щит

щит
щѝтът, щѝта, мн. щѝтове, (два) щѝта, м.
1. Истор. Отбранително оръжие от метал с изпъкнала форма за предпазване от стрели и копия.
2. Прен. Защита, закрила, преграда.