Значение на щипци

щѝпци
само мн. Приспособление, обикн. от метал, за хващане на нещо нагорещено, нечисто; хирургически инструмент.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".