Значение на щик

щик
щѝкът, щѝка, мн. щѝкове, (два) щѝка, м. Подобно на нож хладно оръжие, което се поставя на върха на пушка. • Посрещам/посрещна на щик (предложение, решение). Посрещам враждебно.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".