Значение на щекотлив

щекотлѝв
щекотлѝва, щекотлѝво, мн. щекотлѝви, прил. Който е труден, деликатен и изисква особено внимание и такт. Щекотлива тема. Щекотлив въпрос.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".