Значение на щатен

ща̀тен
ща̀тна, ща̀тно, мн. ща̀тни, прил. Който се отнася до щат 1 . Щатен служител. Щатна длъжност.Щатни таблици. Съвкупност от взаимно свързани показатели, данни и нормативи за установяване на размера на работната заплата на инженерно-техническите работници и служителите в страната.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".