Значение на шокар

/остар./ Строител на септични ями и отходни канали в Анадола. През Средновековието много от тях се заселват в района на Варненското езеро. Пример: Шокаров канал - Варна

Значение на шокар

/остар./ Строител на септични ями и отходни канали в Анадола. През Средновековието много от тях се заселват в района на Варненското езеро. Пример: Шокаров канал - Варна

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".