Значение на шлюз

шлюз
шлю̀зът, шлю̀за, мн. шлю̀зове, (два) шлю̀за, м.
1. Съоръжение за пропускане на плавателни съдове от по-високо на по-ниско равнище на водата през специални камери с врати.
2. Подвижна плоча върху стена на язовир и др., чрез която се регулира течението на водата.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".