Значение на шльокавица

Шльокавица, също още и шлянгарица, може да се нарече всяка некачествена ракия. Производителите на домашна ракия използват думата \"шльокавица\", когато полученият дестилат е с ниско алкохолно съдържание.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".