Значение на школа

шко̀ла
мн. шко̀ли, ж.
1. Специализирано заведение за провеждане на курсове, за придобиване на допълнителна квалификация. Езикова школа. Музикална школа.
2. Военно заведение за подготовка на сержанти или офицери.
3. Прен. Само ед. Специализирана подготовка чрез опит; школовка. През войната преминаха школа по човеколюбие.
4. Прен. Привърженици на еднакви методи в изкуството, литературата, науката, обикн. групирани около един автор, когото следват.
5. Прен. Разг. Помагало с нотни упражнения. Школа по акордеон.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".