Значение на шкембест

шкѐмбест
шкѐмбеста, шкѐмбесто, мн. шкѐмбести, прил. Пренебр. Който има шкембе (във 2 знач.); тумбест.

create

Термин на деня


кмет

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".