Значение на шинтоизъм

Религия, разпространена в Япония. Формира се на основата на местни анимистични вярвания и елементи от шаманизма. През 12 в. възприема елементи от будизма. В основата на шинтоизма лежи култът към божествата на природата и предците. От 1868 до 1945 шинтоизмът е държавна религия в Япония.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".