Значение на шеф

шеф
шѐфът, шѐфа, мн. шѐфове, м. Разг.
1. Пряк, непосредствен ръководител; началник.
2. Човек, който стои начело на предприятие, организация и др.; директор, началник. Шеф на аптечно управление. // прил. шѐфски, шѐфска, шѐфско, мн. шѐфски.