Значение на шеметен

шѐметен
шѐметна, шѐметно, мн. шѐметни, прил. Който причинява шемет; замайващ. Шеметно пространство. Шеметен танц. // нареч. шѐметно. // същ. шѐметност, шеметността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".