Значение на шатър

ша̀тър
мн. ша̀три, (два) ша̀търа, м.
1. Истор. Голяма военна палатка на хан, вожда, обикн. с конусообразен връх. Хански шатри.
2. Остар. Постройка с такава форма; палатка.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".