Значение на шалтер

ша̀лтер
мн. ша̀лтери, (два) ша̀лтера, м. Ръчка за прекъсване на електричеството, която е разположена върху електротабло.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".