Значение на чумав

чу̀мав
чу̀мава, чу̀маво, мн. чу̀мави, прил.
1. Който е заразен с чума, болен от чума.
2. За време през който има чума. Чумава година.
3. Разг. Пренебр. За човек раздърпан, несресан.