Значение на чужд

чужд
чу̀жда, чу̀ждо, мн. чу̀жди, прил.
1. Който принадлежи на друг, не собствен. Заглеждам се по чужди жени. Чужда дреха. Пиша под чуждо име.
2. Който произхожда от друга страна; чуждестранен. Имам малко чужди пари. Чужди думи.
3. Който не е познат; далечен, непривичен. Чужда обстановка.
4. Който идва от друго място; външен. Чужд човек. Чуждо влияние.
5. Който няма общност, близост с нещо, не притежава в ни най-малка степен някакво качество. Чужд на омразата. Чужд на семейството ни.Оставам/остана чужд (на нещо). Не се интересувам, не участвам.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".