Значение на чудотворен

чудотво̀рен
чудотво̀рна, чудотво̀рно, мн. чудотво̀рни, прил. Който върши чудеса. Чудотворно средство. // нареч. чудотво̀рно.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".