Значение на чудат

чуда̀т
чуда̀та, чуда̀то, мн. чуда̀ти, прил. Който има нетипично, странно, особено поведение, форма, вид, съдържание и др. Чудат човек. Чудато облекло. Чудати растения. // чуда̀тост, чудатостта̀, мн. чуда̀тости, ж.